Odśnieżanie chodnika – kto ma taki obowiązek?

Przepisy, mandaty i najważniejsze informacje dotyczące odśnieżania. 

Kto powinien odśnieżyć chodnik? Według przepisów, obowiązek odśnieżania jest nałożony na właścicieli posesji. Biorąc pod uwagę kary i konsekwencje wynikające z nieodśnieżenia chodnika, powinniśmy odśnieżanie traktować jako ważny obowiązek w sezonie zimowym.

Odśnieżanie chodnika – przepisy i ustawa

Podstawą prawną, którą określa zakres obowiązków dot. odśnieżania chodnika przed domem jest ustawa z 13 września 1999 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa z 7 lipca 1994 roku (prawo budowlane).

Przepisy dot. odśnieżania obejmują chodniki, które są bezpośrednio przyległe do posesji tj. nie ma pomiędzy nimi pasa zieleni (wtedy obowiązek spada na gminę lub spółdzielnię). Nie jesteśmy też zobowiązani do odśnieżania, kiedy dopuszczono na tej ulicy postój płatny – w takiej sytuacji obowiązek ciąży na zarządcy dróg.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, właściciel posesji ma obowiązek odśnieżania, usuwania lodu, błota i innych zanieczyszczeń. Według prawa, powinniśmy sprzątać całą długość chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Co więcej, na właścicielu posesji ciąży ten obowiązek usuwania zwisających sopli z dachów nad chodnikiem oraz nad miejscami, w których odbywa się ruch pieszych i samochodów.

Kara za nieodśnieżenie chodnika

Mandat za nieodśnieżenie chodnika może wynosić od 100 do 1500 złotych. Według art. 117 kodeksu wykroczeń, możemy zostać też ukarani naganą. Jeżeli inna osoba poniesie na naszym nieodśnieżonym chodniku szkodę, grozi nam wypłacenie odszkodowania oraz zwrot kosztów leczenia.

W przypadku utraty zdrowia lub kalectwa, możemy też zobowiązaniu wypłacać tej osobie rentę. Musimy też pamiętać, że narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jak odśnieżać chodnik zgodnie z prawem?

Musimy pamiętać, że według obowiązujących przepisów, nie możemy zgarniać śniegu na jezdnię, ponieważ może to pogorszyć stan drogi, a ten może bezpośrednio przyczynić się do niebezpieczeństwa i być zagrożeniem dla zdrowia oraz życia innych osób. Jeżeli nie odśnieżamy przez długi czas albo nie zbijamy sopli zwisających z dachów nad chodnikiem, straż miejska może ogrodzić teren tak, żeby ludzie nie przechodzili przez niebezpieczny teren.

Możemy być spokojni o kwestię odśnieżania dróg – o te zadba zawsze właściciel albo zarządca drogi. Wszystkie drogi publiczne są odśnieżane bez udziału właścicieli nieruchomości, przy których są położone.

Okres zimowy często stwarza trudne warunki pogodowe – od śnieżyc aż po roztopy. Powinniśmy dbać o porządek przed naszą posesją, ponieważ pomoże nam to nie tylko uniknąć mandatów ale też zadbać o bezpieczeństwo nasze oraz innych osób.