Renowacja zabytków to przede wszystkim działania, które mają na celu przedłużenie zabytkowej trance jak najdłuższego istnienia w niezmienionym stanie.

Konserwację zabytków przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektów, aby można było dokładnie stwierdzić, jakie zabiegi pomogą najskuteczniej zwolnić proces niszczenia zabytków. Konserwacja zabytków polega na zabiegach chemicznych, które pomagają przywrócić równowagę kwasową obiektów, usunąć szkodliwe mikroorganizmy i przywrócić pierwotny wygląd zabytków, a także na działaniach fizycznych, które wzmacniają strukturę obiektu – osuszając lub nawilżając obiekt.

Wykonywana przez nas renowacja zabytków jest prowadzona według tradycyjnych i sprawdzonych metod. Dbamy o szczegóły, ponieważ to od nich w dużej mierze zależą efekty pracy.