Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Obowiązują nas nowe przepisy

Od 28 sierpnia 2015 roku obowiązują nas nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. To dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli nieruchomości oraz działek, ponieważ zmiany w ustawie zwalniają od obowiązku uzyskania zgody na wycinkę niektórych drzew lub krzewów.

W skutek wprowadzanie nowych przepisów, bez zezwolenia możemy wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Warto wiedzieć, że bez zezwolenia można wycinać też krzewy w ogrodach przydomowych oraz krzewy, które mają mniej niż 10 lat, a także te, które zostały złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy – w takim przypadku wystarczy poddać je oględzinom. Nie potrzebujemy zezwolenia także wtedy, kiedy chcemy usunąć bożodrzew gruczołkowaty, a także drzewa i krzewy na plantacjach.

Nowe przepisy nie obejmują krzewów rosnących w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Nie zmieniło się postępowanie w przypadku usuwania drzew owocowych – nadal możemy wycinać je bez zezwolenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rosną one na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.

Jeżeli nie potrafimy sami ocenić czy pozwolenie na wycinkę jest wymagane, powinniśmy złożyć wniosek do urzędu miasta lub gimny. W takim przypadku urzędnik ocenia czy musimy złożyć wniosek na zezwolenie na wycięcie czy też w skutek nowych przepisów możemy usunąć drzewo bez zezwolenia.