Jak wyciąć drzewo lub krzew bez pozwolenia? To możliwe

Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji może się odbyć bez zezwolenia.

Wycinka drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 roku jest możliwa bez pozwolenia.
Jak informuje „Gazeta Prawna”, zmiany dotyczą drzew i krzewów, które rosną na naszej posesji. Co ważne, wycinka drzew i krzewów nie może być związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nowelizacja ustawy dotyczącej wycinki drzew i krzewów została uchwalona w grudniu 2016 roku. Nowela podwyższyła między innymi obwody drzew, co do których nie trzeba się starać o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń zostały zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; w przypadkach pozostałych gatunków drzew jest to 50 cm.
Nowe zasady wycinki drzew i krzewów umożliwiają gminom określanie wysokości opłat – nie będą mogły one przekroczyć 500 zł dla drzew i 200 zł dla krzewów. Przy ustalaniu kwoty, którą należy uiścić, ma być brany pod uwagę współczynnik lokalizacji.